0
Lượt Xem
81
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tại Nam Phi làm cảnh sát sướng hay không?? Rock đáp án dĩ nhiên là vô cùng thoải mái.
Chung quy đầu thế kỷ hai mươi Nam Phi còn là anh thuộc khai mở phổ thuộc địa.

Rock = La Khắc
Boer người = Boer là từ tiếng Hà Lan và tiếng Afrikaans nghĩa là "nông dân". Ở Nam Phi, nó được sử dụng để biểu thị các hậu duệ của những người định cư gốc Hà Lan ở vùng ngoại đông Cape ở Nam Phi vào thế kỷ 18.

Thẻ Tiêu Chí