1
Lượt Xem
18
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ngày đó, Hướng Dĩ Nam quyết định tự sát, đột nhiên một cái người xa lạ vọt tới ngăn lại nàng.

Hướng Dĩ Nam: “Ngươi ai a?”

Quý Ngải Điềm: “Ta là ngươi tương lai đối tượng a.

Quý Ngải Điềmt một giấc ngủ dậy, tới rồi mấy năm trước Hướng Dĩ Nam lần đầu tiên tự sát ngày đó. Lúc này đây, nàng quyết định cho dù chết triền lạn đánh, cũng không thể làm Hướng Dĩ Nời đi nàng. -----------------------

Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Trọng sinh, Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hướng Dĩ Nam, Quý Ngải Điềm ┃ vai phụ: Tề Tâm Ngữ ┃ cái khác: Trọng sinh, bách hợp văn