0
Lượt Xem
14
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Trương Viễn: Không nghe nói phòng thí nghiệm chơi game còn có thể tạc cơ phòng? Xuyên qua đến viễn cổ thời kỳ, trở thành một con bị lão mẹ vứt bỏ viễn cổ cá sấu khổng lồ. Sẽ phun hỏa khủng long, có thể phun băng cá long, bầu trời phi chính là cái gì, là lưỡi dao gió vẫn là cánh tay long? Đây là một cái tiểu cá sấu tiền sử cầu sinh, nghịch tập trở thành khủng long diệt sạch giả thư! Yên tâm, ta trương xa tuyệt đối không ăn thịt người...... Trương Viễn lặng lẽ đem trong miệng áo giáp phun rớt, chảy nước mắt cá sấu bảo đảm!! ........

Thẻ Tiêu Chí