0
Lượt Xem
33
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cảnh Thần ngoài ý muốn xuyên qua, ngẫu nhiên hoạch vạn giới đánh tạp hệ thống. “Hạo Thiên chùy là mạnh nhất khí võ hồn? Tới tới tới, nhìn xem ta Hiên Viên kiếm.” “Sáu cánh thiên sứ? Tự mang thần cách? Xin lỗi, cách vách Tu La thần còn ở cầu ta kế thừa hắn thần vị.” “Cái gì? Ngươi muốn đánh tiểu vũ chủ ý? Tới, ăn trước ta nhất kiếm.” …… Nguyên bản bình thường vô kỳ Cảnh Thần, mang theo hệ thống, từng bước một thành tựu tối cao thần vị, treo lên đánh vạn giới. 【 không phải không có địch, đổi mới không ổn định 】

Thẻ Tiêu Chí