12
Lượt Xem
12
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tả Bạch Bạch ghét nhất nàng túc địch Lãnh Vụ, EQ thấp, tính tình không tốt, người cũng không kiều.

Thẳng đến ngày nọ Tả Bạch Bạch nếm tới rồi túc địch tư vị. “Làm này ly Lãnh Vụ, thật là đáng chết mỹ vị.” -----------------------

Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Dốc lòng nhân sinh, Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tả Bạch Bạch, Lãnh Vụ ┃ vai phụ: Khâu Thanh Thanh ┃ cái khác: Bách hợp