1
Lượt Xem
323
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Triệu nguyệt vừa sinh ra nàng nương liền nói cho nàng, nàng cha đã chết, tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, một cái quả phụ mang theo hài tử, có thể nghĩ, cuộc sống này nên có bao nhiêu khổ sở. Từ nhỏ, thân là nữ hài tử Triệu nguyệt, cùng người đánh nhau số lần liền so nàng ăn cơm còn nhiều. Nữ chủ không phải trọng sinh, không có bàn tay vàng, chỉ có thể chính mình chậm rãi trưởng thành. Nhân sinh không có như vậy bao lớn khởi đại lạc, có chẳng qua là tế thủy trường lưu sớm sớm chiều chiều.

Thẻ Tiêu Chí