11
Lượt Xem
11
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Edit: Nguyệt Viên

Beta: Tiểu Tuyết

Nội dung : Ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành

Nhân vật: Tô Mặc, Tuyết Thảo

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo.

Thẻ Tiêu Chí