Đã cập nhật 213 chương
1

Chương 1-1: Xuyên Qua!

2

Chương 1-2: Xuyên Qua! 2

3

Dị Năng, Bất Nam Bất Nữ?

4

Linh Hồn Nguyên Chủ, Bị Rình Coi?

5

Khuynh Thế Tao Nhã, Thân Thể Phế Vật

6

Mộ Công Gia, Duệ Vương

7

Trừng Phạt Quật Roi

8

Xe Kéo Long Báo Vương, Tiểu Ca Nhi Đến!

9

Tổ Tôn Nói Chuyện Trong Đêm

10

Không Được Giết? Tốt!

11

Mộ Phủ, Không Gian Mở Ra

12

Thuốc Cải Tạo Xuyên Việt Đến, Thoát Thai Hoán Cốt

13

Cô Cô Đến Thăm, Lần Đầu Gặp Bạch Liên Hoa

14

Duệ Vương Đến Phủ, Thì Ra Là Trà Xanh (*)

15

Lạc Đô Đệ Nhất Mỹ

16

Bạn Xấu Tốt Nhất, Nghe Góc Tường

17

Hoa Tàn Phế, Đầy Người Thương Tích

18

Hôn Ước Mộ Phủ, Trường Nhạc Công Chúa

19

Khương Quý Phi, Mẫu Tử Dã Tâm

20

Thể Chất Thay Đổi, Triệu Nàng Vào Cung

21

Thái Hậu Triệu Kiến, Vị Hôn Thê

22

Lần Đầu Gặp Trường Nhạc, Mở Ra Chế Độ Liêu Muội (*)

23

Tiến Giai! Tiến Giai!!

24

Bệnh Mỹ Nhân

25

Tin Tức Hôm Qua, Sư Phụ?

26

Bắc Minh Lão Nhân

27

Lấy Nàng Thử Dược?

28

Thí Sư, Lấy Mạng Đổi Mạng

29

Mộ Khinh Ca!

30

Tiểu Ca Nhi Không Ngoan

31

Nam Nhân Đáng Sợ!

32

Tu Di Giới, Vô Tự Lệnh Bài

33

Đan Thần Truyền Thừa

34

Lão Yêu Quái Hạ Lưu

35

Công Chúa Tới Chơi

36

Tiến Cung, Đừng Chọc Nữ Nhân

37

Thiếu Nữ Trong Phế Viên

38

Gặp Lại Bệnh Mỹ Nhân, Thánh Vương Giá Lâm!

39

Hắn Chính Là Thần!

40

Ai Có Thể Vào Mắt Hắn?