Đã cập nhật 46 chương
1

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 1: Thế Giới Hiện Đại

2

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 2: Xuyên Không

3

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 3: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa

4

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 4: Ta Không Tin

5

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 5: Đi Dạo Gặp Phu Quân

6

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 6: Tin Lời Kẻ Xấu

7

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 7: Trở Về Hiện Đại

8

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 8: Sự Thật Đau Lòng

9

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 9: Tha Thứ Hay Trả Thù

10

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 10: Vĩnh Viễn Không Trở Lại

11

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 11: Lãng Quên Mọi Thứ

12

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 12: Kì Tích Và May Mắn

13

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 13: Kẻ Động Thủ Bị Lộ

14

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 14: Xin Lỗi Nàng !uyển Nhu

15

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 15: Du Thế Hãn ! Ta Muốn Lấy Huynh

16

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 16: Ta Và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)

17

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 17: Ta Và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)

18

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 18: Nước Mắt Của Cặp Uyên Ương (1)

19

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 19: Nước Mắt Của Cặp Uyên Ương (2)

20

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 20: Tiện Nhân !hãy Chờ Đó Cho Ta!

21

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 21: Ta Nhớ Chàng,tề Minh!

22

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 22: Tiện Tỳ! Ngươi Dám Cả Gan Hạ Độc Thủ?

23

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 23: Để Xem Ta Sẽ Làm Gì Ngươi!!!

24

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?

25

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 25: Tên Của Ta Không Phải Hà Ân Cũng Không Phải Uyển Nhu? Vậy Tên Thật Của Ta Là Gì?

26

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 26: Tên Ta Là Tuyết Trân !

27

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 27: Thật Khó Cho Ta!

28

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !

29

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 29: Đau Thấu Tâm Can? Suy Cho Cùng Cũng Chỉ Là Giả Dối (1)

30

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 30: Đau Thấu Tâm Can? Suy Cho Cùng Cũng Chỉ Là Giả Dối (2)

31

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 31: Thế Hãn Đồ Khốn Nhà Chàng (song Sinh Trời Ban)

32

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 32: Nếu Có Cơ Hội Hãy Giết Chết Cặp Song Sinh.

33

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 33: Tề Minh Là Của Ta

34

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 34: Ta Ghét Phải Tranh Giành Tình Yêu Của Nam Nhân Không Yêu Mình!

35

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 35: Người Chàng Yêu Không Phải Ta!

36

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 36: Em Ở Đâu? Anh Nhớ Em!

37

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 37: Ta Không Muốn Tỉnh Lại Nữa!

38

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 38: Vì Anh Trai Của Em Hãy Tỉnh Lại Đi!

39

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 39: Bất Ngờ Này Nối Tiếp Bất Ngờ Khác!

40

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta - Chương 40: Thân Phận Rối Ren Dần Hé Lộ!