0
Lượt Xem
22
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Một hồi toàn cầu tính trò chơi bùng nổ, người thích ứng được thì sống sót, không khoẻ giả tử vong. Vai hề điên cuồng, đem điên diệt thế giới.

Tag: Ảo tưởng không gian, Yêu sâu sắc Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Thăng, Tiếu Lạc ┃ vai phụ: ┃ cái khác: