0
Lượt Xem
33
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính La Tập, về hành trình xây dựng thế lực của bản thân, đồng thời nâng cấp nền văn minh của thế giới mình...... Xem đi..lỡ hay thì sao:)))

Thẻ Tiêu Chí