Đã cập nhật 33 chương
1

Văn Minh Vạn Giới - Chương 1: Văn Minh Quật Khởi!

2

Văn Minh Vạn Giới - Chương 2: Bắt Đầu Sắp Xếp

3

Văn Minh Vạn Giới - Chương 3: Điểm Định Cư

4

Văn Minh Vạn Giới - Chương 4: Hóa Ra Ta Là Ssr!!!

5

Văn Minh Vạn Giới - Chương 5: Hóa Ra Ta Là Ssr!!! (tiếp Theo)

6

Văn Minh Vạn Giới - Chương 6: Dũng Sĩ Số Một!

7

Văn Minh Vạn Giới - Chương 7: La Tập Dần Vào Cảnh Đẹp!

8

Văn Minh Vạn Giới - Chương 8: Thành Lập Doanh Địa

9

Văn Minh Vạn Giới - Chương 9: Phát Triển Bộ Lạc!

10

Văn Minh Vạn Giới - Chương 10: Vui Vẻ Nở Hoa!

11

Văn Minh Vạn Giới - Chương 11: Hạng Mục Phát Triển!

12

Văn Minh Vạn Giới - Chương 12: Chơi Lớn!

13

Văn Minh Vạn Giới - Chương 13: Sói Nhập Bầy Cừu!

14

Văn Minh Vạn Giới - Chương 14: Nhảy Múa Với Sói!

15

Văn Minh Vạn Giới - Chương 15: Tuyên Bố Thắng Lợi

16

Văn Minh Vạn Giới - Chương 16: Kỹ Năng Mới Ngoài Ý Muốn

17

Văn Minh Vạn Giới - Chương 17: Quét Độ Trung Thành

18

Văn Minh Vạn Giới - Chương 18: Đi Vào Nề Nếp

19

Văn Minh Vạn Giới - Chương 19: La Tập Khóc Không Ra Nước Mắt

20

Văn Minh Vạn Giới - Chương 20: Trước Mặt Hắn, Đối Thủ Đều Phải Báo Cảnh Sát!

21

Văn Minh Vạn Giới - Chương 21: Hạng Mục Huấn Luyện!

22

Văn Minh Vạn Giới - Chương 22: La Tập Một Mặt Thỏa Mãn

23

Văn Minh Vạn Giới - Chương 23: Mặt Nạ Xương Sói

24

Văn Minh Vạn Giới - Chương 24: Sói Chiến Sĩ

25

Văn Minh Vạn Giới - Chương 25: Bộ Lạc Xích Hồ

26

Văn Minh Vạn Giới - Chương 26: Độ Trung Thành Lên Xuống (thượng)

27

Văn Minh Vạn Giới - Chương 27: Độ Trung Thành Lên Xuống (hạ)

28

Văn Minh Vạn Giới - Chương 28: Người Thành Thật - Triệu Bàn

29

Văn Minh Vạn Giới - Chương 29: Tên Đại Ngốc?

30

Văn Minh Vạn Giới - Chương 30: Bộ Môn Quân Giới!

31

Văn Minh Vạn Giới - Chương 31: Chính Thức Huấn Luyện!

32

Văn Minh Vạn Giới - Chương 32: Ngươi Nói Sụp Đổ Hay Không Sụp Đổ?

33

Văn Minh Vạn Giới - Chương 33: Phát Triển Quy Hoạch!