1
Lượt Xem
155
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đồ Tiểu Nịnh từ nhỏ xem số mệnh, tiên sinh nói nàng Ngũ Hành thuộc hỏa, khắc kim, đến tài chính nghề nghiệp sẽ phát tài, mà mệnh trung có quý nhân tương trợ.

Nhưng nàng vào ngân hàng ba năm tài không đến tán ngược lại rất nhanh, nàng liền không tin, thẳng đến gặp Kỷ Dục Hằng, nha? Giống như thật sự có quý nhân?

Lần đầu tiên, quý nhân hỏi nàng: "Ngươi có phải hay không quên cái gì?"

Lần thứ hai, quý nhân lại hỏi: "Cám ơn liền xong rồi?"

Lần thứ N, Đồ Tiểu Nịnh nói: "Quý nhân, ta không có gì báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp."

Sơ trung ngươi là học bá giáo thảo ta là vô danh học tra, tái ngộ sau chúng ta quan hệ rất phức tạp ——

Công sở phu thê, kết hôn trước yêu sau, ngọt văn, nam chính nữ chính song xử.

Thẻ Tiêu Chí