0
Lượt Xem
31
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lấy này tới kỷ niệm chúng ta yêu nhất tá vì, có được tấm lòng son bọn họ.

Ngàn năm chấp nhất, ngàn năm chờ đợi.

Thần chi nhất tay, bị vứt bỏ thiên tài.

Thiên vì bàn cờ tinh làm tử, một tử chuyển càn khôn.

Sinh tử lúc sau phương nhìn đến, chân chính thần chi nhất tay…… Là Thiên Đạo!

Tag: Kiếp trước kiếp này, Thiên chi kiêu tử, Thiếu niên mạn, Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tá vì, tiến đằng quang ┃ vai phụ: Cờ hồn ┃ cái khác:

Thẻ Tiêu Chí