2
Lượt Xem
71
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thay lời người chết - Tựa đề đã nói rõ câu chuyện sau đây sẽ là một câu chuyện về trinh thám, điều tra phá án, chắc chắn không thể thiếu pháp y và những suy luận logic.

Thẻ Tiêu Chí