Đã cập nhật 156 chương
1

Quyển 1 Chương 1: Tập 1 (vong Oán)

2

Quyển 1 Chương 1-2: Treo Cổ Trong Nhà Hoang

3

Quyển 1 Chương 2: Cái Chết Của Thầy Trừ Tà

4

Quyển 1 Chương 3: Thiếu Nữ Bên Hồ

5

Quyển 1 Chương 4: Những Sợi Tóc Trong Đêm

6

Quyển 1 Chương 5: Con Mèo Đen

7

Quyển 1 Chương 6: Gặp Mặt Người Chết

8

Quyển 1 Chương 7: Căn Nhà Hoang

9

Quyển 1 Chương 8: Tiếng Khóc Xa Xăm

10

Quyển 1 Chương 9: Thầy Trừ Tà Bí Ẩn

11

Quyển 1 Chương 10: Thoát Chết Trong Gang Tấc

12

Quyển 1 Chương 11: Một Năm Trước

13

Quyển 1 Chương 12: Thư Viện Ma Ám

14

Quyển 1 Chương 13: Trùng Tang

15

Quyển 1 Chương 14: Cái Gương

16

Quyển 1 Chương 15: Điện Thoại

17

Quyển 1 Chương 16: Tranh Cãi

18

Quyển 1 Chương 17: Trốn Tránh

19

Quyển 1 Chương 18: Màn Tỏ Tình Đáng Sợ

20

Quyển 1 Chương 19: Cái Lưỡi Đêm Tân Hôn

21

Quyển 1 Chương 20: Che Giấu

22

Quyển 1 Chương 21: Huyết Lệ

23

Quyển 1 Chương 22: Còn Sống

24

Quyển 1 Chương 23: Đền Tội

25

Quyển 1 Chương 24: Mảnh Lư Hương Bí Ẩn

26

Quyển 1 Chương 25: Ngoao!

27

Quyển 2 Chương 1: Văn Án – Tập 2

28

Quyển 2 Chương 1-2: Một Thiếu Nữ Mất Tích

29

Quyển 2 Chương 2: Cô Gái Bên Bờ Suối

30

Quyển 2 Chương 3: Cái Dớp

31

Quyển 2 Chương 4: Nơi Thần Hổ Ngự Trị

32

Quyển 2 Chương 5: Siêu Thoát

33

Quyển 2 Chương 6: Đêm Trong Căn Nhà Gỗ

34

Quyển 2 Chương 7: Bắt Giữ

35

Quyển 2 Chương 8: Trong Nhà Thầy Mo

36

Quyển 2 Chương 9: Bị Ám

37

Quyển 2 Chương 10: Nguồn Gốc Oan Hồn

38

Quyển 2 Chương 11: Chuyện Xưa Kể Lại

39

Quyển 2 Chương 12: Oan Hồn Dẫn Dụ

40

Quyển 2 Chương 13: Thiếu Nữ Oan Nghiệt