0
Lượt Xem
78
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hạ phàm xuyên qua đến một cái võ hiệp tổng hợp thế giới, nơi này không chỉ có có Hắc Mộc Nhai thượng Đông Phương Bất Bại, một tay che trời! Còn có thiên hạ sẽ hùng bá, dã tâm bừng bừng, có thể đánh rơi thiên thần! ...... Làm vai chính đau đầu không thôi, bất quá may mắn chính là, hắn đạt được người hoàng hệ thống, có thể triệu hoán Hoa Hạ mãnh tướng. Quang Minh Đỉnh thượng, Hạng Võ cầm trong tay họa kích, phẫn nộ quát” dương đỉnh thiên, có dám cùng ta một trận chiến! “ Hắc Mộc Nhai thượng, Quan Vũ thanh y phần phật, lưỡi đao sở hướng bễ nghễ” Đông Phương Bất Bại ngươi còn không đầu hàng! “

Thẻ Tiêu Chí