0
Lượt Xem
430
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loai: đô thị, hệ thống, võng du, dị giới Editor : YY dịch Vùng đất ở đây có thể được xem như thiên đường cũng bởi vì nơi này chứa đựng được  tất cả mọi vật trên trái đất.Ngoài ra nó còn có những vật mà những ngươi khát vọng dù muốn có cũng không có được duy nhất chỉ có chỗ này cũng có thể cầm tới. Cũng vậy, nơi này là địa ngục, bởi vì mỗi người đều phải ở chỗ này gian khổ giãy giụa, sau đó sống mơ mơ màng màng trong thế giới không phân rõ thật giả. Tại đây, chính là thế giới vô hạn giết chóc, vô tận vũ trang…

Thẻ Tiêu Chí