0
Lượt Xem
529
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Bối cảnh của truyện diễn ra ở một thế giới khác, và cũng có một cách tu luyện khác, cũng chiếm được một ưu thế để giúp nam chính có thể từng bước leo lên vị trí trường sinh khi hắn biết tất cả cốt truyện về anime, truyện tiên hiệp, võ hiệp..... Mời mọi người cùng nhau  theo chân nam chính qua các thế giới và trưởng thành theo thời gian nào!

Thẻ Tiêu Chí