1
Lượt Xem
133
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

CHÚ Ý: THIẾU CHƯƠNG 114 Chính mắt gặp được vị hôn phu cùng thân đệ xe chấn Lục Tê, quyết định võng ước một người nam nhân tới trả thù bọn họ. Kết quả, ước tới rồi vị hôn phu quyền lực khuynh thiên tiểu thúc —— Hoắc Cảnh Thần. Một nhuộm thành nghiện. Một tháng sau, Lục Tê cùng vị hôn phu hôn lễ hiện trường, một hồi hương diễm xe chấn video ở trên màn hình lớn truyền phát tin. Hoắc Cảnh Thần từ trong đám người đi ra, bế lên ăn mặc lễ phục Lục Tê, nói, “Thượng quá ta giường, chỉ có thể gả cho ta.” --------------------------- 1V1, song khiết Phân loại: Hào môn, HE, ngọt văn, sinh con

Thẻ Tiêu Chí