1
Lượt Xem
162
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Một giấc ngủ dậy chính là ba ngàn năm sau, bị phán định không hộ khẩu Hứa Thu bị lưu đày đến một hoang tinh không có gì cả.

Hoang tinh kiến trúc duy nhất, chính là một cái rách rưới vườn trẻ.

Bên trong con non đều là các đại tinh cầu đưa tới phần tử nguy hiểm.

Nàng chỉ cần tại vườn trẻ phục vụ một năm, liền có được tinh tế công dân thân phận.

Tuy rằng hoang tinh không có gì cả, nhưng là không có việc gì, nàng hệ thống thương thành theo nàng cùng nhau xuyên đến.

Hứa Thu: Mặc kệ là cái gì hình thù kỳ quái con non, chỉ cần là lông xù, đều có thể!

Xuyên không ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí