Trọn bộ 120 chương
1

Quyển 1 Chương 1-1: Mở Đầu

2

Quyển 1 Chương 1-2: Phần Đệm

3

Quyển 1 Chương 1-3: Ngày Hôm Trước Diệt, Hôm Nay Sinh

4

Quyển 1 Chương 2: Trùng Sinh Thành Tên Khất Cái

5

Quyển 1 Chương 3: Đại Tiểu Thư Ngốc Nghếch

6

Quyển 1 Chương 4: Người Không Thức Thời

7

Quyển 1 Chương 5: Nấu Cháo Phủ Tướng Quân

8

Quyển 1 Chương 6: Bí Hiểm

9

Quyển 1 Chương 7: Nam Tử Mặc Đồ Đen

10

Quyển 1 Chương 8: Một Buổi Tiệc Đầy Tính Cẩu Huyết

11

Quyển 1 Chương 9: Không Có Thuốc Nào Chữa Được

12

Quyển 1 Chương 10: Biểu Thị Cõi Lòng

13

Quyển 1 Chương 11: Hoàng Cung Bí Sử

14

Quyển 1 Chương 12: Người Nào Trên Người Nào Dưới

15

Quyển 1 Chương 13: Cài Này Gọi Là Khác Chủng Loại

16

Quyển 1 Chương 14: Lên Núi Đàm Phán

17

Quyển 1 Chương 15: Không Biết Nhìn Người

18

Quyển 1 Chương 16: Mười Ngày Đánh Cuộc

19

Quyển 1 Chương 17: Chuyển Tối Sang Sáng

20

Quyển 1 Chương 18: Thiên Đại Gặp Nạn

21

Quyển 1 Chương 19: Giết Mẹ Diệt Môn

22

Quyển 1 Chương 20: Ghen Tuông Tung Tóe

23

Quyển 1 Chương 21: Phố Kim Thiên

24

Quyển 1 Chương 22: Ngày Đẹp Trời

25

Quyển 1 Chương 23: Quỷ Vũ Nương Tử

26

Quyển 1 Chương 24: Như Thế Nào Lại Là Ngươi

27

Quyển 1 Chương 25: Chuẩn Bị Trước Trận Chiến

28

Quyển 1 Chương 26: Kinh Biến Trong Cung

29

Quyển 1 Chương 27: Đại Bàng Bay Xa

30

Quyển 1 Chương 28: Không Đội Trời Chung

31

Quyển 1 Chương 29: Trở Thành Tiểu Chủ

32

Quyển 1 Chương 30: Ta Cực Kỳ An Toàn

33

Quyển 1 Chương 31: Khâu Lệ Tiến Quân

34

Quyển 1 Chương 32: Xin Chỉ Xuất Chiến

35

Quyển 1 Chương 33: Người Tìm Đến Cửa

36

Quyển 1 Chương 34: Người Nào Đang Diễn Trò

37

Quyển 1 Chương 35: Là Độc Gì?

38

Quyển 1 Chương 36: Ảo Giác Quỷ Dị

39

Quyển 1 Chương 37: Quỷ Kế Từ Phương Thuốc Cổ Truyền

40

Quyển 1 Chương 38: Tìm Hắn Tính Sổ