289
Lượt Xem
2,569
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hệ thống hỏi: "Đụng tới tra nam làm như thế nào?"

Bắc Vũ Đường đáp: "Diệt."

Hệ thống lại hỏi: "Kia đụng tới Boss đâu?"

Bắc Vũ Đường trực tiếp chạy!

Ngược ngược tra nam, bạch liên hoa, nàng Bắc Vũ Đường rất biết ngược.

Ngược Boss cái gì, hay là thôi đi!

Đại BOSS sức chiến đấu quá cường đại, nàng bậc này tiểu tôm vẫn là tẩu vi thượng thúc.

Nàng cũng không muốn không có diệt Boss, bị Boss diệt.

Mỗ BOSS đại học S người: "Nương tử, muốn ngược ai, nhường vi phu đến."

Bắc Vũ Đường hưng phấn đáp: "Hệ thống quân."

Hệ thống: (lệ rơi đầy mặt giả chết trung. . . )

【 sủng văn, 1v1, sảng văn, thoải mái khôi hài 】

Thẻ Tiêu Chí