0
Lượt Xem
1,829
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

An Ninh bị chủ thần hệ thống khống chế làm vô số đời nữ xứng cùng pháo hôi, có một ngày, nàng rốt cuộc thoát khỏi chủ thần khống chế, từ nay về sau, An Ninh bước lên giúp rất nhiều pháo hôi nữ xứng nghịch tập, đánh mặt chi lộ.

Thẻ Tiêu Chí