5
Lượt Xem
488
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Chuẩn bị làm sinh viên Tô Thanh Ngọc xuyên việt.

Về tới thập niên 70, cha mẹ ruột là trọng tổ gia đình, đều thiên vị phía trước hài tử, đối với nàng ngược lại chẳng quan tâm. Liền xuống nông thôn loại chuyện tốt này cũng chỉ đến phiên nàng cái này nhỏ nhất hài tử.

Tô Thanh Ngọc cõng một bọc quần áo, không phải là làm thanh niên trí thức sao. Làm tốt, kia cũng có thể làm thôn quan!

Xuyên không ngọt văn Tô Thanh Ngọc và Nguyên Quy.

Thẻ Tiêu Chí