2
Lượt Xem
63
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ấn Ức Liễu xuyên thư.

Nàng thành tận thế một con biến dị thỏ, còn tặng kèm hai cái tùy thân không gian, nuôi nó chủ nhân chính là cái kia hủy thiên diệt địa nhân vật phản diện Boss Cận Dương.

Nhiệm vụ của nàng chính là giúp nhân vật phản diện nghịch tập, miễn thân tử vận mệnh.

Lúc này Cận Dương hai chân tàn phế, không có sinh khí, tận thế bị nhốt ở không người biệt thự.

Thỏ Thỏ liền chịu trách nhiệm nuôi hắn, tại toàn cầu tiến hóa sinh vật biến dị hạ, cố gắng bảo vệ nàng chủ nhân, cho hắn cung cấp đồ ăn.

Xuyên sách ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí