1
Lượt Xem
202
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cả gia tộc của Tần Lâm đều bị người diệt sát, duy chỉ có anh, may mắn còn giữ được mạng. Mười năm sau, Tần Lâm là một người thân mang tuyệt kĩ, võ công cái thế, y thuật vô song. Anh trở về, mang theo uy nghiêm và bản lĩnh của mình, truy tìm sự thật...

Thẻ Tiêu Chí