Trọn bộ 63 chương
1

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 1: Cô Gái Nhỏ Đáng Thương Ôm Đùi

2

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 2: Cô Ấy Bị Bệnh Tâm Thần Phân Liệt?

3

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 3: Mơ Mình Thành Đạo Sĩ

4

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 4: Bác Sĩ Phó Mỗi Ngày Bị Nhào Tới

5

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 5: Thái Độ Có Gì Đó Không Đúng?

6

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 6: Chuông Chiêu Hồn Không Thể Đong Đưa!

7

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 7: Em... Em Có Thế Làm Em Trai Chị Không?

8

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 8: Một Lá Bùa Bay Qua

9

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 9: Cô Sắp Bị Bóp Chết

10

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 10: Thế Giới Quan Của Bác Sĩ Phó Vỡ Vụn

11

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 11: Nhìn Ngây Người, Không Ngờ Bác Sĩ Phó Đẹp Trai Như Vậy A!!!

12

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 12: Hôm Nay Làm Người Tốt

13

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 13: Tôi Không Ghét Cô

14

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 14: Bệnh Nhân Nữ Mang Thai Tầng 6

15

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 15: Chân Tướng

16

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 16: Nhịn Không Được Bóp Má Cô

17

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 17: Giống Người Yêu

18

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 18: Bác Sĩ Phó ''vô Sỉ''

19

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 19: Rất Mừng, Thích Em

20

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 20: Anh Ấy Yêu Đơn Phương?

21

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 21-1: Môi Cô Giống Thạch Trái Cây Vị Dâu (1)

22

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 21-2: Môi Cô Giống Thạch Trái Cây Vị Dâu (2)

23

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 21-3: Môi Cô Giống Thạch Trái Cây Vị Dâu (3)

24

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 22: Bắt Đầu Hẹn Hò

25

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 23: Cùng Em Nhìn Thấy Quỷ

26

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 24: Toàn Bộ Thế Giới Đều Khác Rồi!

27

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 25: Để Thất Bảo Đi Học Đạo?

28

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 26: Khôi Phục Trí Nhớ

29

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 27: Thiếu Chưởng Môn Các Tạo Sơn Tần Thất Bảo

30

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 28: Hai Cái Tần Thất Bảo

31

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 29: Tiêu Diệt!

32

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 30: Ác Quỷ Trong Cửa Tiệm Quan Tài

33

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 31: Nhổ Cỏ Tận Gốc

34

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 32: Đạo Hữu Kinh Sợ

35

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 33: Ngủ Chung

36

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 34: Nữ Quỷ Áo Trắng Quay Lại

37

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 35: Gọi Điện Thoại Cho Người Nhà

38

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 36: Giải Quyết Nữ Quỷ Áo Trắng

39

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 37: Gặp Cha Mẹ

40

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 38: Bùa Hộ Mệnh Giả