0
Lượt Xem
26
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, HE Nhân vật chính: Sở Minh, Lâm Tĩnh Nhân vật phụ: Hồng Nhị Thiếu, Tử Đồng, Hạ Tri, Thái Nhan, Sở - Lâm phụ mẫu,... Editor: Y Khuynh (Vu_Dann) Người chủ trì: Khụ khụ, sau bao nhiêu lâu như vậy, hai người cũng đã cùng chung một chỗ, sau "kết hôn" cuộc sống như nào a? Lẫm Tĩnh lập tức đỏ mặt. Sở Minh người vắt chân chữ ngũ: Mọi thứ đều tốt, chẳng qua có hơi tốn sức. Người chủ trì: Xin chỉ giáo cho? Sở Minh: gia quy nhà chúng ta chính là cãi nhau nhỏ hôn nhẹ, cãi nhau to lưỡi hôn, động tay chân thì chính là...đến giường. Lâm Tĩnh nghiến răng đá Sở Minh một cái. Người chủ trì (đỏ mặt): chúng ta tự mình yy đi...

Thẻ Tiêu Chí