0
Lượt Xem
65
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tiêu Trần phấn đấu trở thành người mạnh nhất Tử Vi Tiên Vực, là một tồn tại cực cao trong tiên đạo - Tiên Hoàng. Trong một lần vô tình đi vào một không gian khác, không ngờ trở lại Địa Cầu Từ đây lại là một con đường tu đạo khác, củng cố đạo tâm, hoàn thiện đạo của chính mình. (Vừa vào đã vô địch ) #Không ngựa giống #Không trang bức #Không não tàn cảnh giới trong truyện: Sâu kiến, mạnh hơn sâu kiến một chút và main. Tử Vi Tiên Vực duy nhất đứng ở tiên đạo chi đỉnh Tiên Hoàng Tiêu Trần, trở lại đô thị, phát hiện rất nhiều điều thú vị. Tu Luyện Công Pháp đỉnh cấp do bản thân dung hợp ra, đánh vỡ thiên khung, mở ra thế giới mới!

Thẻ Tiêu Chí